پرستار سالمند

پرستار سالمند در منزل

سالمند به شخصی اطلاق می شود که از لحاظ کهولت سن دیگر توانایی لازم را جهت مراقبت ازخود را ندارد و یا توانایی انجام امور شخصی خود را ندارد و احتیاج به آن دارد که شخصی دیگری به او کمک نماید تا بتواند درانجام امور شخصی از لحاظ رفتن به سرویس بهداشتی و حمام و غیره انجم دهد.

انواع سالمند :

۱- توانایی حرکت دارند

۲- توانایی حرکت ندارند

استخدام پرستار

پرستار سالمند سالم در منزل

پرستار سالمند در منزل برای سالمندانی که توانایی حرکت دارند

سالمندانی که توانایی حرکت دارند ولی از جهت امور شخصی و امور منزل و یا حتی خوردن دارو نیاز به کمک می باشند. یا حتی سالمندانی که با واکر حرکت میکنند و نیازمند کسی هستند که فردی از انان مراقبت کنند که در حین حرکت سقوط نکنند. این شرکت خدمات پرستاری نسبت به شرایط سالمند پرستار و یا همیار متناسب با ان سالمند را اعزام خواهد نمود.

پرستار سالمند بدون حرکت در منزل

پرستار سالمند در منزل برای سالمندانی که توانایی حرکت ندارند

گاهی شرایط سالمند بگونه ای خواهد بود که دیگر توانایی حرکت ندارند و یا حتی برای حرکت احتیاج به واکر یا ویلچر پیدا خواهند کرد. در این مواقع خدمات پرستاری سالمند در منزل بصورای خواهد بود که گاهی سالمند احتیاج به پوشک و یا لگن  و…. جهت دفع ادرار و مدفوع خواهد بود و حتی گاهی احتیاج به سوند میباشد که در این صورت این شرکت خدمات پرستاری نسبت به شرایط سالمند نیرو اعزام خواهد کرد که توانایی و تجربه کافی داشته و بتواند به سالمند کمک لازم را انجام دهد.

خدمات پزشکی و پرستاری سالمندان در منزل

برخی از خدمات پرستاری در منزل این شرکت :
۱- تعویض پوشک
۲- تعویض سوند
۳- تزریقات در منزل
۴- سرم تراپی در منزل
۵- ساکشن در منزل
۶- آزمایش در منزل
۷- اعزام پزشک در منزل
تمام این خدمات توسط افراد متخصص و دارای تحصیلات دانشگاهی ودارای نظام پرستاری بوده انجام خواهد پذپرفت .

اپلیکیشن خدمات پرستاری هیراد

ثبت درخواست پرستار از طریق اپلیکیشن پرستاری