انواع خدمات پرستاری در منزل دارای زوایای مختلف از نظر شیفت کاری و شرایط کاری متفاوت میباشد

انواع خدمات پرستاری در منزل

چه انتظاراتی از خدمات مراقبت های پرستاری در خانه داریم؟

پرستاری از سالمند در منزل تنها پس از توصیه پزشک آغاز می شود و برای بیمار مهم است که به دفعات یک پزشک به یک پرستار خانگی مراجعه کند. خدمات پرستاری همانطور که قبلاً ذکر شد توسط پرستاران ثبت شده ای ارائه می شود که به پشتیبانی مداوم پزشکی و  مراقبت های توانبخشی کمک می کنند .

انواع خدمات پرستاری که اساسا می توان از دستیار پرستار انتظار داشت به شرح زیر است:

  • پرستاران سالمند  در منزل از طریق رژیم غذایی بیمار را بررسی می کنند ، فشار خون ، دما ، ضربان قلب و تنفس را می خوانند
  • به طور منظم بررسی کنید که آیا بیمار نسخه و سایر روش های درمانی را به درستی دنبال می کند یا خیر
  • در مورد سلامتی و هر نوع دردی که ساللمند دارد سئوال کنید
  • امنیت بیمار در خانه را بررسی کنید ، آیا دستگاه پزشکی برای مراقبت از بیمار و امکان انجام آن در خانه مورد نیاز است.
  • در مورد مراقبت از خود به بیمار آموزش دهید
  • و مهمتر از همه برای تهیه دوره مناسب مراقبت های بهداشتی با پزشک هماهنگ می شویم.